Nettbasert kompetanseutvikling i skriving

Nettbasert kompetanseutvikling i skriving

Denne nettressursen er et kostnadsfritt tilbud som kan brukes i en skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. Det overordna målet er å gi best mulig skriveopplæring til den enkelte elev!

Mål for kompetanseutviklingen:

  • Skape en felles forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet
  • Øke kompetansen om god skriveopplæring
  • Integrere skriving som grunnleggende ferdighet i skolens læringsarbeid i alle fag
  • Utvikle en skriveplan for alle trinn som inngår i skolens læreplaner

Les mer om nettstedet

5 grunner

5 grunner

5 gode grunner til å satse på bedre skriveopplæring i alle fag

Les mer
Til rektor

Til rektor

Les mer om Skrivestien her

Les mer