Kunnskap utvikles og måles gjennom skriving

Elevene bruker ofte skriving for å vise kunnskap og kompetanse i skolehverdagen så vel som på eksamen. Vi tror vi måler elevenes kunnskaper, men i realiteten måler vi elevenes evne til å uttrykke denne kunnskapen gjennom skrift.  Ved New Dorp High School i USA så rektor en sammenheng mellom skolens dårlige resultater og dårlige skriveferdigheter. De oppdaget at elevene ikke var i stand til å formulere kunnskapen sin i velformulerte tekster. Elevene manglet ikke kunnskap, men de manglet et verktøy for å kunne formidle kunnskapen de satt inne med. De satte i gang et program der lærere i alle fag skulle drive eksplisitt skriveopplæring for å hjelpe elevene til å skrive gode fagtekster. Programmet er senere blitt kalt The Writing Revolution Gjennom denne satsingen på skriveopplæring ble ikke bare elevene bedre til å skrive, de oppnådde også bedre resultater i alle fag .