Skriving gir dybdelæring

Når elevene formulerer seg skriftlig i fagrelevante tekster, må de bruke kunnskapen på en selvstendig måte gjennom at de reformulerer det de har lest, hørt eller snakket om i undervisningen. Slik blir kunnskapen internalisert. Det er først når du kan formidle noe til andre at du har lært det selv.