Eksplisitt skriveopplæring gir aktiv læring

En eksplisitt skriveopplæring handler om å støtte elevene sin fagskriving gjennom modellering, lesing av modelltekster og gjennom å gi tydelige rammer for tekstene de skal skrive. Samtidig er det viktig å gi elevene respons mens de skriver. Det kan læreren gjøre gjennom å iscenesette skrivesituasjoner som lar elevene revidere og forbedre tekstene. En eksplisitt og systematisk skriveopplæring i fagene vil gi en god læringskultur og et godt læringsfellesskap.