Bedre skriveferdigheter gir bedre leseferdigheter

Rapporten Writing to Read: Evidence for How Writing Can Improve Reading  viser en tydelig sammenheng mellom gode skriveferdigheter og gode leseferdigheter. En systematisk og god skriveopplæring fører også til en forbedring av elevenes leseferdigheter. Rapporten viser at det er særlig tre undervisningspraksiser i skriving som forbedrer elevenes leseferdigheter:

  • Elevene skriver om en tekst de har lest.
  • Elevene utfører ulike skrivestrategier og kjenner til de prosessene som inngår i det å skape en tekst.
  • Elevene skriver mye! Øk mengden tekster eleven skal skrive i alle fag.