Skriftliggjøring av samfunnet har ført til økt krav om skrivekompetanse

En gjennomgripende skriftliggjøring av samfunnet fører til økte krav til skriftkyndighet og komplekse språkferdigheter i alle sektorer av samfunnet. Det forutsetter at alle tilegner seg avanserte og krevende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter (Berge, 2005). Stortingsmelding 30 (2003-2004) slår fast at det i skolen skal satses på de grunnleggende ferdighetene. En konsekvens av dette er at læreplanen (LK06) løfter fram skriving som en grunnleggende ferdighet. Formålet for skriving som grunnleggende ferdighet er:

  • Skriving som grunnleggende ferdighet skal gi støtte og hjelp til å fremme læring i fagene
  • Skriving som grunnleggende ferdighet skal gi tilgang til ressurser for demokratisk deltakelse
  • Skriving som grunnleggende ferdighets skal gi tilgang til ressurser for deltakelse i yrkeslivet
  • Skriving som grunnleggende ferdighet skal være en ressurs for utvikling av egen identitet