Evaluering

Alle skoler som fullfører Skrivestien vil få et digitalt emblem som kan ligge på skolen hjemmeside og læringsplattform. I tilegg vil hver enkelt lærer  få et kursbevis.

Dette trinnet er under arbeid.