Oppstartsmøte

Å vurdere og analysere situasjonen i skolen før endringsarbeidet settes i gang øker sannsynligheten for at tiltakene fører til målet. Forskning viser at god bruk av analyseverktøy skaper arenaer for refleksjon og utvikling av en felles kultur (Udir.no, rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017).

Prosjektgruppa har et overordna ansvar i samarbeid med skoleleder i å planlegge og gjennomføre denne kompetansehevingen i skriving. I ressursbanken for oppstartmøtet ligger en nedlastning som nærmere beskriver prosjektgruppas mål og oppgaver i gjennomføringen av Skrivestien.

Læreren er det viktigste og avgjørende leddet i denne kompetanseutviklingen i skriving som grunnleggende ferdighet. Læreren er den som i sitt daglige møte med elevene skal utvikle ny og bedre praksis i sin skriveopplæring. Last ned fra ressursbanken til oppstartsmøtet en beskrivelse av lærerens mål og oppgaver i utviklingsprosessen.