Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling

Underveisvurdering som blir brukt til å hjelpe elevene videre i læringsprosessen kaller vi Vurdering for læring (Udir.no, Vurdering for læring). Hvordan kan vi integrere viktige prinsipper fra Vurdering for læring i skriveopplæringa? Veiledning på elevtekster er en sentral del av skriveopplæringa, og dette er arbeid som er like viktig i naturfag og samfunnsfag som i norskfaget.