Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

Å gi rammer for elevenes skriving handler om å gi modeller for tekstene de selv skal skrive gjennom å bruke eksempeltekster som utgangspunkt for samtale, modellere skriveprosessen og å ta i bruk konkrete skriverammer. Disse stillasene hjelper elevene å se for seg tekstene de selv skal skrive.