Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving

Skriveforskning har vist at det å gi elevene et metaspråk om tekst og skriving har svært god effekt på utviklingen av elevenes skrivekompetanse. Lærerne som lykkes best som skrivelærere er de lærerne som får til en kontinuerlig klasseromssamtale om skriving og tekst. For å lykkes med skrivinga må elevene lese, skrive og ikke minst snakke om tekst.