Å lage en skriveplan for skolen

En skriveplan vil sikre at skolen arbeider systematisk med skriving som grunnleggende ferdighet. En slik plan systematiserer og synliggjør hva som bør være sentralt i arbeidet med å utvikle elevenes skrivekompetanse. Planen må være basert på kompetansemålene i kunnskapsløftet, og den skal kvalitetssikre arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet på hvert trinn samt legge vekt på god progresjon gjennom alle trinn.