Evaluering

Alle skoler som fullfører Skrivestien vil få et digitalt emblem som kan ligge på skolens hjemmeside og læringsplattform. I tillegg vil hver enkelt lærer få et kursbevis.

Dette trinnet er under arbeid.