Oppstartsmøte

Forskning viser at å vurdere og analysere situasjonen i skolen før endringsarbeidet settes i gang, øker sannsynligheten for at tiltakene fører til målet. God bruk av analyseverktøy skaper arenaer for refleksjon og utvikling av en felles kultur (Udir.no, Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017).

Prosjektgruppa har sammen med skoleleder et overordnet ansvar for å planlegge og gjennomføre denne skolebaserte kompetansutviklingen i skriving. I ressursene for oppstartsmøtet kan dere laste ned en nærmere beskrivelse av prosjektgruppas mål og oppgaver i gjennomføringen av Skrivestien.

Læreren er det viktigste og avgjørende leddet i denne kompetanseutviklingen i skriving som grunnleggende ferdighet. Last ned lærerens beskrivelse av mål og oppgaver fra ressursbanken til oppstartsmøtet.