Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen

Skriving er et viktig verktøy for å forstå og tilegne seg et fag, samtidig som elevene må lære seg å skrive på fagets premisser. Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter, og dette er noe elevene må lære. Dette innebærer at alle lærere er skrivelærere! Elevene må få bruke skrivingen som et redskap for å lære, men de må også få eksplisitt opplæring i hvordan de skal skrive i hvert enkelt fag.