Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver

Skrivestrategier kan defineres som prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg 2006). Skriveforskning viser at undervisning i skrivestrategier er det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse. Det handler om å vise fram for elevene hvilke prosedyrer og teknikker som er hensiktsmessige å bruke i de ulike fasene av skriveprosessen.