Mål for kompetansehevingen

Det overordna målet for kompetansehevingen er å gi en eksplisitt og tilpasset skriveopplæring for hver enkelt elev på din skole.

Rektor er som leder ansvarlig i å skape et engasjement og å gi skolen et felles mål for utviklingsarbeidet. Øverste leder må kommunisere tydelige forventninger og resultatmål hvis kompetansehevingen skal lykkes. Rektor har det overordna ansvaret for at den nye kompetansen skal implementeres i skolens utviklingsarbeid. Erfaring viser at de skoler som har et felles mål for utviklingen av skolen som organisasjon, og forbedring av pedagogisk praksis, har større muligheter for å lykkes (Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling, Udir, 2012). Kurset skal være en støtte for rektor som pedagogisk leder i å lede utviklingsarbeidet i fagområdet skriving. Rammeverket er utarbeidet til satsningsområdet Ungdomstrinn i utvikling, men prinsippene bak en slik skolebasert kompetanseutvikling er gjeldende for alle nivå i grunnskolen.