Evaluering

Alle skular som fullfører Skrivestien vil få eit digitalt emblem som kan ligge på heimesida og læringsplattformen til skulen. I tillegg vil kvar enkelt lærar få eit kursbevis.

Dette trinnet er under arbeid.