Gi rammer som støtte for skrivinga til elevane

Å gi rammer som støtte for skrivinga til elevane dreier seg om å gi modellar for tekstane dei sjølve skal skrive gjennom å bruke eksempeltekstar som utgangspunkt for samtale, modellere skriveprosessen og å ta i bruk konkrete skriverammer. Desse stillasa hjelper elevane til å sjå for seg tekstane dei sjølve skal skrive.